1998

Szegedi amatőrtalálkozó

 
1998. október 10-én immáron ötödik alkalommal gyűltek össze a különböző fórumokon összetrombitált amatőrök a Szegedi Csillagvizsgálóban, hogy személyes találkozások révén széleskörűbben ismerkedjenek, ill. az előadások segítségével új ismereteket szerezzenek. A regionális jellegen túl változós találkozóként is beharangozott rendezvény előadásaival és honi visszhangjával igazoltan mindenképpen tartalmas programot biztosított a megjelenőknek.
   A lehangolóan borongós reggeli időjárás semmi jót nem jósolt az alapvetően kék ég felé forduló amatőrök eljövetelével kapcsolatban. A felhők eltakarodásával párhuzamosan egyre többen érkeztek, végül a kissé elcsúszott kezdésre kis híján 50 érdeklődő gyűlt össze. A szegediek és környékbeliek mellett jöttek még pl. Budapestről, Kunszentmártonból, Monorról és Kisújszállásról is.
   Az előadások általában csillagászati újdonságokról szóltak, de szép számmal kerültek elő szegedi csillagászok által elért eredmények is. Az első előadó Vinkó József volt, aki a változócsillagok kozmológiai jelentősége kapcsán a cefeidák és RR Lyrae változók mellett a szupernóvák tényleges szuperségét hangsúlyozta. Utána Kiss László a változócsillagok spektroszkópiájáról beszélt, röviden áttekintve a különböző változócsillag-típusok legfőbb színképi jellemzőit és a belőlük levonható fizikai következtetéseket.
   Az első szünetre az ég tökéletesen kiderült, így a felállított 63/840-es Telementorral csodálatos napbemutatást tarthattunk. "Vájtszeműbbek" a nyugodt pillanatokban még a granuláció szemcsésségét is látták fel-felvillanni a kivetített napképen.
   Sárneczky Krisztián a szupernóva-híreivel milliárd fényéves kirándulásra invitálta a hallgatóságot, akik ezután nehezen tudtak visszakapcsolni naprendszeri méretekre, azaz Szabó Gyula előadására. Ő a kisbolygók fotometriai vizsgálatairól beszélt, néha egy pörgő golyóstollal, néha önnön forgó testével illusztrálva megértésre szánt, kissé nehezen befogadható gondolatait.
   A második szünetet és a csoportkép felvételét követően az "utazási szekció" és az egyesület zárta az előadások sorát. Kiss László az IAU 191. szimpóziumáról számolt be, amely az aszimptotikus óriáság csillagainak szentelt nemzetközi konferencia volt augusztus végén-szeptember elején Montpellier-ben, Franciaországban. Szabó Gyula és Sárneczky Krisztián az IAU 173. kollokviumának eseményeit tekintette át, ami a kisbolygókkal és üstökösökkel foglalkozott a franciaországi rendezvénnyel egyidőben Tatranska Lomnicában, Szlovákiában. Mizser Attila az MCSE 1998-as legfontosabb eseményeit és azok hátterét osztotta meg a közönséggel.
   A harmadik szünet délután 3-tól 6-ig tartott, amikor a szegedi nevezetességekkel ismerkedhettek meg a távolabbról érkezettek. Este a derült ég alatt közös észleléssel zártuk a kimerítő napot, melyet a legkitartóbbak egy hajnalig tartó egyetemi CCD-zéssel koronáztak meg. Remélhetően a hagyomány a jövőben is töretlen lesz és 1999 őszén ismét találkozunk Szegeden!

Kiss László