1999


Szegedi találkozó 1999-ben
 
A találkozó képei (12 db kép)


Immáron valóban hagyományosnak tekinthető az 1994 óta minden évben megtartott szegedi amatőrtalálkozó: 1999. október 30-án már hatodik alkalommal jöttek össze a szűkebb és a távolabbi környék amatőrcsillagászai a Szegedi Csillagvizsgáló tágasnak csak erős szépítéssel nevezhető előadótermében. Pedig kellett a hely, hiszen az MCSE Szegedi Csoportja emlékkönyvébe ezúttal 55 név került be, ami minden korábbinál nagyobb érdeklődést mutat.
  Sajnos az ég nem volt kegyes hozzánk. A frissen beszerzett napészlelő Herschel-prizma (Rózsa Ferenc dícséretét zengedezve) a reggel megérkezett köd miatt dobozában maradt, ill. az MCSE-től ajándékként kapott 7 mm-es Vixen LV okulár is csak papírnehezékként funkcionálhatott. Szerencsére a szakmai programként nyújtott előadások részben kárpótolhatták a megjelenteket.
   Minden évben ismertetjük előre az előadások címeit, amit aztán rendre felülír az élet minden évben. Így a beígért program némi módosításokkal valósulhatott csak meg. Első előadónk Fűrész Gábor volt, aki közel 80 nappal a napfogyatkozás után ismét felvillantotta a csodálatos esemény néhány pillanatát. Utána Dr. Szatmáry Károly mutatott rá az amatőr-profi együttműködés különböző aspektusaira, elsősorban a hosszúperiódusú pulzáló változócsillagok vizuális megfigyeléseinek kiaknázásán keresztül.
   Kis szünet után Sárneczky Krisztián "földsúrolta" a naprendszeri érdeklődést mutató hallgatóságot. Előadásában kitért a magyar csillagászat vonatkozó eredményeire is, megteremtve a kapcsolatot a hazai és külföldi távcsőpark azonos kategóriájú megfigyelési eredményei között. Kiss László új eredményeket részletezett a változócsillagok világából, különös tekintettel a mély-eges vonzatokkal bíró objektumokra: por- és gázburkokkal rendelkező fiatal és öreg csillagok, erős tömegvesztéssel átalakuló kataklizmikus változócsillagok, planetáris ködök és szimbiotikus nóvák anyagledobódásai képezték a menüt.
   Egy újabb szünet után Szabó Gyula tartotta meg túlzás nélkül hősiesnek minősíthető előadását az 1999. augusztusában megtartott angliai üstökösös konferenciáról (magas láztól gyötörve az is csodaszámba ment, hogy képes volt két lábra állni). Piszkéstetői üstökösfelvételek felületi fotometriájából következtetett az aktivitás és a perihéliumtól való távolság esetleges összefüggésére, amit a cambridge-i International Workshop on Cometary Astronomy 2 találkozón egy élénk figyelmet kiváltó előadásban ismertetett. Nagy sikert aratott a konferencia résztvevőiről készített csoportképével, amelyen 11 felfedező található, akik összesen 63 üstököst, 47 nóvát, 2 szupernóvát és durván 500 új változócsillagot mondhatnak magukénak (Liller, Alcock, Takamizawa...).
   Az előadásokat Mizser Attila zárta, aki az éppen 20 évvel korábban alakult Pleione Változócsillag-észlelő Hálózatra emlékezve visszatekintett a magyar változózás elmúlt két évtizedére.
   Sajnos az időjárás meghiúsította a tervezett esti észleléseket is (1994 óta először!), így már délután 3-kor búcsúzott a társaság. Ám a kedvezô reakciók és az utólagos visszhang mindenképpen folytatásra bíztató.
 
Kiss László

A találkozó képei (12 db kép)